Tournament. Otakuthon. Photo Rachel Levine

Tournament. Otakuthon. Photo Rachel Levine

Game Tournament. Otakuthon. Photo Rachel Levine

also of interest